banner download

Đấu Thần Tuyệt Thế

Chính thức ra mắt vào ngày 10/08/2023

imageimageimageimage button
button imagebutton imagebutton imagebutton image

Giới Thiệu Nhân Vật

skill characterskill characterskill characterskill characterskill characterskill characterskill character
attribute characterattribute characterattribute characterattribute characterattribute characterattribute characterattribute character
character imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter image
character imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter imagecharacter image

Giới Thiệu Tính Năng

slide image
slide image
slide image
slide image
slide image

Bảng xếp Hạng

Bảng Xếp HạngBảng Xếp Hạng
BXH ServerBXH Server
BXH Tông MônBXH Tông Môn
BXH TOP CụmBXH TOP Cụm
HạngTên nhân vậtServerLực chiến